Ekspederering af dit hussalg

Vil du sælge din ejendom, er det ikke kun prissætningen, du skal forholde dig til. Før du er klar til at sælge, skal der oprettes dokumenter og godkendelser vedrørende ejendommen. Visse dokumenter er lovpligtige og andre er blot gode at have i orden, så du ikke risikerer at komme i klemme efter en hushandel.

Foruden korrekt juridisk sagshåndtering og effektiv ekspedition af dit boligsalg garanterer Berg Advokater dig tryghed i alle forhold omkring hushandlen.

Dokumenter i forbindelse med en hushandel er bl.a.:

Skødet

Dette dokument sendes til elektronisk tinglysning, så køber får registreret sin ejendomsret. Skødet skal opfylde Tinglysningsloven. Med skødet registrerer (tinglyser) køber sin ejendomsret til den købte ejendom. Skødet er ofte et resumé af købsaftalen, der redegør for væsentlige oplysninger fra denne (bl.a. køber/sælger, ejendommen, overtagelse, købesummen og finansiering). Som udgangspunkt er det købers ansvar, at der udfærdiges et skøde.

Købsaftalen

Det vigtigste dokument i en handel. Her er selve aftalen og aftalegrundlaget mellem køber og sælger dokumenteret. Hvem er køber, hvem er sælger og hvad er vilkårene for salget? Nedskrevet i købsaftalen er også hvornår ejendommen overtages (dato), til hvilken pris og hvad, der følger med af eventuelt inventar.

Øvrige dokumenter i en hushandel

 • Tingbog
 • *Tilstandsrapport
 • *El-installationsrapport, også kaldet El-tjek
 • Energimærke; lovpligtig i forbindelse med salg. Sommerhuse dog kun ved nybyg.
 • BBR-meddelelse
 • Servitutter
 • Lokalplaner
 • Forureningsrapporter
 • Refusionsopgørelse
 • Advokatforbehold
 • Ejerskifteforsikringstilbud – *tilstandsrapport og el-installationsrapport er nødvendige før køber kan tegne ejerskifteforsikring.Forsikringen er ikke lovpligtig, men anbefales.

Hvorfor bruge boligadvokat?

Berg Advokater klarer alt papirarbejdet omkring selve salget og sørger for, at det juridiske er i orden. Overvej, om du skal bruge en ejendomsmægler til at sælge dit hus.

Brug Berg Advokater til sikring af de praktiske forhold omkring hussalget:

 • Gennemgang af salgsdokumenter
 • Udformning af købsaftalen
 • Udformning af skødet
 • Ekspedition af salget, herunder elektronisk tinglysning
 • Rådgivning om genplacering af købesum
 • Rådgivning om skat ved salg af investeringsejendom
 • Beslutningen om at sælge dit hus er et vigtigt skridt, som du ikke bør stå alene med.

Jeg vil sælge min bolig

Når du endegyldigt har truffet beslutningen om at sælge din bolig, kan du med en advokat ved hånden opnå muligheder, der gør det lettere og mere trygt at være sælger. Du skal være opmærksom på nogle juridiske forhold samt din ejendoms tilstand og energiforbrug.

Berg Advokater bistår bl.a. med rådgivning omkring ejeskifteforsikring og et sælger-advokatforbehold.

Ejerskifteforsikring – sælgers ansvar efter handlen

Hvis det viser sig, at der er noget galt med din bolig, som du måske ikke selv var klar over, kan det koste dig dyrt også efter afsluttet handel. Vil du være helt sikker på ikke at stå til ansvar for oversete fejl og mangler efter et hussalg, skal du derfor tegne en ejerskifteforsikring. Forsikringen dækker, hvis der mod forventning er ubemærkede fejl og mangler i tilstands- eller el-installationsrapporten. Du hæfter med forsikringen ikke for dette som sælger og tidligere ejer af boligen. Som sælger har man uden ejerskifteforsikring 10 års ansvar efter salg af ejendommen.

Fortrydelsesret for sælger

Advokatforbehold er ikke kun for købere, som sælger kan du også indføre et advokatforbehold i købsaftalen. Så fanger bordet ikke, hvis du fx af personlige årsager fortryder din underskrift i en købsaftale. Stiller køber fx særlige betingelser eller forbehold i forbindelse med købet af dit hus, kan du som sælger også få brug for assistance fra en professionel og uvildig boligadvokat. Du er ikke forpligtet til at sælge, før begge parter har underskrevet købsaftalen. Kun med et advokat-forbehold har du efter underskrevet købsaftale fortrydelsesret.

Uanset om du er sælger eller køber, er det en god idé at bruge en advokat i forbindelse med din hushandel. En så vigtig økonomisk beslutning bør tages på et grundlag af ekspertise i mange forhold og specialer. Med Berg Advokaters fagkompetence er du garanteret 100 % tryghed omkring alle forhold ved handlens indgåelse.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os