Familiehandel

Det kan være aktuelt at skulle købe og sælge fast ejendom internt i familien, fx mellem ægtefæller eller salg fra forældre til børn, ligesom der også ses hushandler fra børn til forældre. Uanset om det handler om ejerlejligheder, ejendomme eller sommerhuse gælder den såkaldte 15 % regel, hvorefter du kan sælge din ejendom 15 % under seneste ejendomsvurdering til familiemedlemmer i op- og nedstigende linje.

Det bemærkes dog, at praksis på området er skærpet de senere år, og er der reel viden om, at den offentlige ejendomsværdi er lavere end den reelle værdi af ejendommen, kan værdifastsættelsen tilsidesættes.

Berg Advokater rådgiver både om salg og om forskud på arv. Når det drejer sig om familiehandel, hvor du allerede har en køber, kan du spare ressourcer, springe ejendomsmæglerleddet over og lade advokaten klare købsaftaler og den samlede dokumenthåndtering.

Ejendomsoverdragelse som gaver i familien

Berg Advokater rådgiver om arv og testamente, og ind imellem får vi spørgsmål om arveforskud. Ved arveforskud skal der betales arveafgift. Gaver er skattefrie og uden afgift. En ejendom kan også overdrages som gave. Her kan Berg Advokater rådgive om, hvorvidt det er bedre at sælge huset med anfordringslån. Begge forældre må give deres børn, svigerbørn og børnebørn skattefri gaver op til store beløb. Hvis man inden for familien har brug for at overdrage en ejendom internt i familien, kan en ejendom indgå som en del af en sådan gave.

Har man fast ejendom, som man helt eller delvist vil lade gå videre til næste generation, kan man med rettidig omhu sørge for, at ejendommen forbliver til glæde og gavn og ikke bliver et stridspunkt i familien. Hvor billigt må man sælge sin ejendom? Hvad skal prisen være? Må man nøjes med at sælge en del af ejendommen? Hvis forældrene fx har følelser omkring et sommerhus og kun vil overlade en del af huset og brugsretten til børnene, hvordan kan det gøres bedst og billigst? Berg Advokater rådgiver i alle tilfælde omkring prisfastsættelse og samejekontrakter. Det er forskelligt fra familie til familie, hvad der skal stå i en samejekontrakt.

Samejekontrakter - spilleregler for fælles ejendom

Samejekontrakter fungerer som et sæt spilleregler for væsentlige forhold omkring fælles ejerskab af en ejendom. Med en samejekontrakt kan familien dæmme op for eventuelle senere konflikter. Selv om alle står på skødet som lovformelige ejere, og selv om man er enige om brugen af ejendommen, kan der opstå uenighed om fx vedligeholdelsen. Er der fælles fodslag omkring, hvorvidt der skal investeres i nyt tag? Og hvem skal benytte ejendommen hvornår? Og hvad nu hvis nogen ikke har råd til at beholde ejendommen, hvem må så købe den? Skal ejendommen sælges til tredjemand? Det sparer mange ærgrelser og splittelser i en familie, hvis spillereglerne og vilkårene omkring brug og vedligeholdelse af fælles ejendom er på plads ved overtagelsen. Ønsker I at beholde sommerhuset i familien til glæde og gavn, så sørg for at få lavet en samejekontrakt. Brug Berg Advokater til at bevare freden i familien.

Formue i familien – og anfordringslån

Hvis forældre har en formue, og det er meningen børnene skal arve formuen, kan det nogle gange give mening at give en gave i form af fast ejendom. Hvis der er gæld, overtager børnene gælden. Er ejendommen gældfri, opretter forældre typisk et gældsbrev og sælger ejendommen til børnene. Forældrene har således pengene til gode, men børnene skal i dette tilfælde ikke betale renter og afdrag, når det er et såkaldt anfordringslån. Ved et anfordringslån kan gælden dog kræves indbetalt med et såkaldt ”straks-varsel” eller i løbet af en 14-dages periode. Børnene kan afdrage gælden ved at betale rede penge til forældrene eller ved at gælden i gældsbrevet nedskrives hvert eller hvert andet år. Modtager børn og børnebørn fx gave fra de formuende forældre, kan gaven tilbagebetales som nedskrivelse af gælden. Gaven kan variere fra år til år og skal være uafhængig af anfordringslånet. Kobles disse sammen skal der betales gaveafgift på 15 %. Efter en række år er anfordringslånet indfriet gennem tilbagebetaling fra børnene, og de overtager således huset inden forældrene dør. Hermed betales der ikke arveafgift på den faste ejendom. *Der skal være et reelt stykke papir på anfordringslånet, hvor der redegøres for restgælden år for år.
Husk begunstigelsen ved 15 % reglen gælder i alle familie-handler.

Gældsbrev ved anfordringslån

Hvis man i familien bliver enige om, at overdrage fast ejendom med gældsbrev som et anfordringslån, er det vigtigt, at dette rentefri familielån til børn og eventuelt børnebørn ikke er udformet, så det hænger sammen med en fx årlig gave fra forældrene. Låntagerne (børn og børnebørn) må gerne modtage afgiftsfri pengegaver hvert eller hvert andet år, men gaven skal ikke kædes sammen med anfordringslånet.

I gældsbrevet til anfordringslånet kan der fx fremgå, at låntager afdrager gælden med 50.000 kr. på en bestemt dato hvert år, fx pr. den 15. januar, indtil anfordringslånet er færdigbetalt. Børnene kan naturligvis frit vælge, om de vil bruge den eventuelle gave fra forældrene til at tilbagebetale på gældsbrevet, der angår den faste ejendom.

Salg uden ejendomsmægler

Kan man selv stå for salg af sit hus uden ejendomsmægler, hvis man selv har fundet en køber? Ja, det kan man godt. Du skal forvente at investere tid og energi i projektet. Den største omkostning i en hushandel er salæret til ejendomsmægleren. Det kan du spare, hvis du enten vil sælge selv eller allerede har en køber til din faste ejendom. Du sparer omkostninger til annoncering, fotos og fremvisning. Fremvisningen skal du selv stå for, hvis du selv sælger ejendommen.

At sælge en bolig kræver imidlertid viden om mange forhold omkring ejendommen og grunden. Berg Advokater har ekspertisen inden for hushandel, så det bagvedliggende arbejde inden handlen er i orden med os ved hånden. Så risikerer du ikke efterfølgende at få en regning, fordi du har overset en væsentlig detalje. Du kan fx uforvarende komme til at hæfte for fejl og mangler, hvis ejerskifteforsikringen ikke er i orden. Er der tale om salg af bolig inden for familien, kan du læse om mulighederne her.

Hvad kan vi hjælpe med?

Har du selv fundet en køber til dit hus, og vil du spare mæglersalæret, skal du alligevel regne med nogle omkostninger omkring salget. Med Berg Advokater som partner sørger vi for, at alle relevante dokumenter bliver fremskaffet og er juridisk gældende. Der er lovgivning omkring visse af dokumenterne. Med sagens samlede dokumenter udfærdiger vi købsaftalen, og til slut laver vi refusionsopgørelsen. Bruger du advokat i din hushandel kan du få indskrevet sælger-forbehold ind i aftalen. Vi hjælper dig til at få mest muligt ud af din hushandel.

Ønsker du selv at sælge din bolig, men har du ikke allerede en køber, skal du selv regne med at skulle stå for de praktiske ting omkring markedsføring, annoncering og udbud af den faste ejendom. Du skal overveje, hvordan du får prissat din ejendom realistisk. Det kan Berg Advokater også hjælpe dig med, da vi kender områdets m2 priser og kan vurdere ejendommens tilstand, når rapporterne er samlet. Salg uden mægler kan spare dig for den dyreste del af salæret i en handel, men du skal alligevel afse omkostninger til lovpligtige dokumenter (bl.a. tilstandsrapport, el-installationsrapport samt diverse tinglysninger) koster penge. Udgifterne er dog stadig billigere end et salær til mægler.

Berg Advokater sørger bl.a. for at fremskaffe:

  • Energimærke BBR-meddelelse
  • Tilstandsrapport
  • Ejendomsdatarapport El-installationsrapport
  • Ejerskifteforsikringstilbud Forureningsattest Skøde
  • Tinglysning af skødet
  • Refusionsopgørelsen

Alle lovpligtige rapporter omkring din ejendom bliver opdateret og samlet til brug for sagens akter.

Brug os til at få dit hussalg 100 % sikkert igennem, så du undgår besvær og efterfølgende omkostninger.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os