Køb af erhvervsejendom

En erhvervsejendom er defineret som en ejendom, der benyttes til erhvervsformål, men det kan også blot være en ejendom, der blot er erhvervet til at opnå et økonomisk afkast af den investerede kapital i ejendommen. Dette kan være til udlejning af boliger, erhvervslejemål eller ved videresalg. Uanset hvad, så investeringen at give et afkast. Dette afkast kan opnås via udlejning, videresalg, egen benyttelse, ved projektudvikling eller på anden vis. Køb eller salg af fast ejendom vil ofte have betydelige økonomiske konsekvenser, og det er derfor helt essentielt, at alle vinkler bliver belyst.

Vores advokater bistår i hele processen, bl.a. i forbindelse med forhandlinger mellem køber og sælger, juridisk due diligence, udfærdigelse af købsaftaler, udfærdigelse af samejekontrakter, berigtigelse og tinglysning, projektudvikling, nødlidende ejendomme, erhvervslejeretlige forhold, miljø og planforhold, konstaterede mangler m.v.

Undersøgelserne kan vedrøre forhold der både er juridiske, tekniske, økonomiske, skattemæssige og forretningsmæssige og kan variere alt efter ejendommens placering samt købers formål og påtænkte anvendelse heraf.

Herudover er det vigtigt at undersøge følgende juridiske forhold:

 • Tingbogen, herunder diverse servitutter og hæftelser
 • Planlægningsforholdene, herunder lokalplanen og kommuneplanen
 • Køberettigheder
 • Finansieringsmuligheder
 • Eventuel bygningsfredning
 • Jordforurening
 • Byfornyelse
 • Forsikringsforhold
 • Ejendommens stand og eventuel væsentlige vedligeholdelsesefterslæb
 • Ejendommens anvendelsesmuligheder, herunder muligheden for eventuel ændret anvendelse
 • Er der beboelsesareal med eventuel bopælspligt
 • Eventuelle lejeaftaler og erhvervslejeaftaler
 • Mulighed for skiltning
 • Miljøbeskyttelse
 • Vejlovgivning
 • Grundarealet
 • Naboretlige hensyn
 • Byggelovgivningen

Ud over de juridiske forhold, er der også mere kommercielle og infrastrukturelle forhold, som skal overvejes, fx:

 • Er der gode parkeringsforhold?
 • Tæt på motorveje og større veje?
 • Ligger ejendommen centralt i byen?
 • Ligger ejendommen tæt på kunderne?
 • Tæt på stationer og offentlige transportmuligheder?
 • Ligger ejendommen i en by/område med vækst?
 • Muligheder for ekspansion på grunden?
 • Hvordan er kvarterets generelle standard og ry?
 • Hvordan er naboforholdene i øvrigt? Er der attraktive bygninger og virksomheder?

Vi har hos Berg Advokater mange års erfaring og oparbejdet ekspertise i at hjælpe med at vurdere en ejendoms potentialer samt til at opdage mulige hindringer og juridiske udfordringer, samt til opnåelse af det ønskede mål og til at gennemføre processen

Jo tidligere vi som advokater inddrages i processen vedrørende køb af en erhvervsejendom jo bedre, idet der herigennem er bedst mulighed for at foretage den mest optimales undersøgelse og forhandling vedrørende erhvervsejendommen. Det bedste resultat opnås sjældent gennem en hastebehandling.

Berg Advokater har speciale i køb af erhvervsejendomme og bistår løbende virksomheder og investorer som ønsker at købe en erhvervsejendom. Vi bistår endvidere med stiftelse af ejendomsselskaber.

Du er altid velkommen til at kontakte Berg Advokater for en uformel drøftelse af dine muligheder i forbindelse med køb af erhvervsejendom.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os