Hvad bør jeg vide om rapporterne?

Især to rapporter er vigtige i forbindelse med dit huskøb eller -salg. Og det er tilstands- og el-installationsrapporterne. I oversigten kan du se, hvad de forskellige bemærkninger betyder i den byggesagkyndiges rapport.

Hvad betyder de forskellige anmærkninger i tilstandsrapporten?

 • IB: Ingen bemærkninger.
 • KO: Kosmetiske skader.
 • K1: Mindre alvorlige skader som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.
 • K2: Alvorlige skader. K2 beskriver alvorlige skader, som følge af, at en bygningsdels funktion vil svigte inden for overskuelig tid. Skaden vil ikke give følgevirkning på andre bygningsdele.
 • K3: Kritiske skader. Det samme som K2. Dog vil skaden medføre svigt på andre bygningsdele.
 • UN: Behov for yderligere undersøgelse. Kan dog være tegn på en alvorlig skade, men konsekvensen kan endnu ikke kan fastlægges tilstrækkelig ved den visuelle gennemgang. Skadens omfang og konsekvens skal altid afklares. Vælger køber at erhverve ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen.

Hvad betyder de forskellige anmærkninger i e-installationsrapporten?

 • IB: Ingen bemærkninger.
 • KO: Praktisk eller kosmetisk mangel.
 • K1: Ulovligt forhold som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
 • K2: Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
 • K3: Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen.
 • UN: Bør undersøges nærmere.

Kontakt Berg Advokater for rådgivning ved hushandel

Kontakt os