CORONA VIRUS I DANMARK

 

Hos Berg Advokater har vi en klar holdning til corona-virus. Det skal tages seriøst, og alle har en forpligtelse til at medvirke i forhold til de retningslinjer, der er udstukket af Statsministeriet og øvrige myndigheder.

 

Det forsøger vi i videst muligt omfang også at gøre, og vi forsøger derfor at begrænse kontakten udadtil, og forsøger at holde arbejdsgange og rutiner på et plan, hvor vi begrænser en risiko for smitte mest muligt.

 

Vi holder kontorerne åbne, men henstiller til at al kontakt – hvis muligt – sker via telefon eller mail, og at møder kun afholdes, hvis de er nødvendige. Ved møder håber vi på en forståelse for, at vi ønsker at mindske den fysiske kontakt, ligesom vi i indretningen af vore kontorer forsøger at tage hensyn til en evt. smitterisiko.

 

Vi vil foretage den almindelige og løbende sagsbehandling så godt vi kan, men beder også om forståelse for, at nogle ting kan være vanskelige eller umulige, på grund af forhold vi desværre ikke er herre over.

 

I det omfang vore klienter berøres direkte, møder aflyses eller andet, vil vi naturligvis tage kontakt til disse med nærmere information.

 

Har I spørgsmål, er I naturligvis meget velkomne til at kontakte os for at høre nærmere.

 

Vi forsøger at være vores ansvar bevidst, og håber på forståelse herfor, og håber med nævnte tiltag at kunne medvirke til en begrænsning af udbredelsen af corona.