Straffesager

Ret til at få en beskikket forsvarer 

Bliver du involveret i en straffesag, kan det være, at du har ret til at få en advokat beskikket som din forsvarer. Berg Advokater kan hjælpe dig.

 
Fra det tidspunkt du bliver sigtet i en straffesag, har du krav på en beskikket forsvarer. 
Du kan selv vælge, hvem du ønsker som advokat. Du har ret til, at din advokat er tilstede under afhøringerne hos politiet, og du har mulighed for at drøfte sagen med din advokat før afhøringen. Din advokat vil kunne rådgive dig om dine rettigheder under afhøringen.  

 

Skal du i retten

Skal du i retten i en straffesag, har du ligeledes krav på at få beskikket en advokat som din forsvarer. At blive beskikket som forsvar er en personlig opgave for den enkelte advokat. Advokaten får  tilsendt sagens akter, som han gennemgår med dig før mødet i retten, således at sagen er optimalt forberedt til retssagen. Advokaten vurdere sammen med dig , om der skal indkaldes yderligere vidner til retssagen udover dem, som politiet eventuelt ønsker. Advokaten giver ligeledes sin vurdering af sagen.
  

 

Beskikkelse

Når du får en advokat beskikket som din forsvarer, vil staten betale for bistanden. Kun i det tilfælde, hvor du bliver dømt i sagen, vil retten kunne pålægge dig at betale statskassen for udgifterne til advokat og eventuelle andre omkostninger i forbindelse med sagen.

 
 
Kontakt Berg Advokater, såfremt du har brug for en forsvarsadvokat eller har spørgsmål i anden anledning.

VOJENS:
Sitemap
Medlem af: