Konfliktmægling

I de senere år er konfliktmægling blevet en alternativ, men effektiv form for konfliktløsning.

Mægling/mediation er en frivillig forhandling mellem to eller flere parter, hvor en neutral mægler/mediator bistår parterne med at nå frem til en aftale, der løser deres uoverensstemmelse. Berg Advokater har advokater, der har stor erfaring i konfliktmægling, og vi bistår både erhvervsvirksomheder, offentlige myndigheder samt private. 

Vi kan i den forbindelse oplyse, at der i mange af de ovennævnte sager er mulighed for økonomisk bistand til juridisk assistance i form af fx fri proces og retshjælpsdækning.

 Kontakt Berg Advokater for en uforpligtende samtale. 

VOJENS:
Sitemap
Medlem af: