Hushandler

Professionel køberrådgivning er mere og meget andet end blot at få skrevet et skøde. Og i de fleste tilfælde, vil værdien heraf langt overstige udgiften. Mange købere forledes til at tro, at skødeskrivning er det samme som køberrådgivning. Faktisk er skødet den mindste del af en købsprocessen. 
 
Berg Advokater er eksperter i at vejlede om køb af ejerboliger. Vi hjælper dig gerne med at få juraen, evt. skatteregler, finansieringen og andre spørgsmål løst, som du står med ved en hushandel, både hvor du er køber og hvor du er sælger.

 

HUSHANDLER MED EJENDOMSMÆGLER

KØBERRÅDGIVNING
Vores KØBERrådgivning ved køb af villaer og ejerlejligheder, består af fire hovedområder:

1. Ejendommens forhold:
• Gennemgang af udleveret tingbog, servitutter, BBR, kommunalt oplysningsskema, etc.
• Gennemgang af tilstandsrapport og rådgive om muligheden og behov for ejerskifteforsikring, herunder udvidet ejerskifteforsikring
• Rådgive jer om behov for gennemgang af byggesagkyndig og evt. henvisning hertil
• Undersøgelse af forsikringsforhold og evt. forbehold
• Gennemgang af energimærke og oplysninger om faktisk forbrug
• Sikre der foreligger oplysninger om evt. jordforurening

2. Værdiansættelse:
• Prisanalyse af områdets tidligere solgte ejendomme
• Prisanalyse af tilsvarende ejendomme
• Afdækning af muligheder og risici der kan påvirke husets pris/værdi

3. Handlens indgåelse:
• Gennemgang af købsaftalen og salgsopstillingen
• Gennemgang af anvendte klausuler og deres juridiske indhold
• Udfærdigelse af godkendelsesbrev til sælgers
• Ved ejerlejligheder: gennemgang af foreningsvedtægter og regnskaber
• Korrespondance med ejendomsmægler, sælgers advokat, bank m.v.

4. Handlens berigtigelse:
• Udarbejdelse af skøde
• Evt. indhentelse af fuldmagter og signering af digitalt skøde. Tinglysningsekspedition af digitalt skøde
• Udarbejdelse af refusionsopgørelse og diverse administration af handlen til den er endeligt afsluttet

 

SÆLGERRÅDGIVNING

Vores SÆLGERrådgivning ved køb af villaer og ejerlejligheder, består af fire hovedområder:

1. Ejendommens forhold:
• Gennemgang af udleveret tingbog, servitutter, BBR, kommunalt oplysningsskema, etc.
• Gennemgang af tilstandsrapport og rådgive om muligheden og behov for ejerskifteforsikring, herunder udvidet ejerskifteforsikring
• Rådgive jer om behov for gennemgang af byggesagkyndig og evt. henvisning hertil
• Undersøgelse af forsikringsforhold og evt. forbehold
• Gennemgang af energimærke og oplysninger om faktisk forbrug
• Sikre der foreligger oplysninger om evt. jordforurening.

2. Handlens indgåelse:
• Gennemgang af købsaftalen og salgsopstillingen + gennemgang af anvendte klausuler og deres juridiske indhold
• Udfærdigelse af godkendelsesbrev til sælgers mægler/advokat
• Sikre handlens aftaler overholdes af parterne
• Ved ejerlejligheder: gennemgang af foreningsvedtægter og regnskaber
• Korrespondance med ejendomsmægler, sælgers advokat, bank m.v.

3. Handlens berigtigelse:
• Udarbejdelse af skøde
• Evt. indhentelse af fuldmagter og signering af digitalt skøde. Tinglysningsekspedition af digitalt skøde
• Udarbejdelse af refusionsopgørelse og diverse administration af handlen til den er endeligt afsluttet.


HUSHANDLER UDEN EJENDOMSMÆGLER

Vores rådgivning ved køb eller salg af villaer og ejerlejligheder, består af fire hovedområder:

1. Ejendommens forhold:
• Gennemgang af alle handlens dokumenter, herunder tingbog, servitutter, BBR, kommunalt oplysningsskema, etc.
• Gennemgang af tilstandsrapport og rådgive om muligheden og behov for ejerskifteforsikring, herunder udvidet ejerskifteforsikring
• Rådgive jer om behov for gennemgang af byggesagkyndig og evt. henvisning hertil
• Undersøgelse af forsikringsforhold og evt. forbehold
• Gennemgang af energimærke og oplysninger om faktisk forbrug
• Sikre der foreligger oplysninger om evt. jordforurening.

2. Værdiansættelse:
• Prisanalyse af områdets tidligere solgte ejendomme
• Prisanalyse af tilsvarende ejendomme
• Afdækning af muligheder og risici der kan påvirke husets pris/værdi

3. Handlens indgåelse:
• Udarbejdelse af handlens dokumenter. Gennemgang af købsaftalen og salgsopstillingen
• Gennemgang af anvendte klausuler og deres juridiske indhold
• Udfærdigelse af godkendelsesbrev til sælgers mægler/advokat
• Sikre handlens aftaler overholdes af parterne
• Ved ejerlejligheder: gennemgang af foreningsvedtægter og regnskaber
• Korrespondance med ejendomsmægler, sælgers advokat, bank m.v.

4. Handlens berigtigelse:
• Udarbejdelse af skøde
• Evt. indhentelse af fuldmagter og signering af digitalt skøde. Tinglysningsekspedition af digitalt skøde
• Udarbejdelse af refusionsopgørelse og diverse administration af handlen til den er endeligt afsluttet.

 

ÆGTEFÆLLEHANDLER

Ved overdragelse mellem ægtefæller i.f.m. skilsmisse/separation ydes rådgivning og der udarbejdes overdragelseserklæring, refusionsopgørelse, berigtigelse af handlen, udarbejdelse af fuldmagt til brug for digital tinglysning og digital tinglysning.

 

PRISER

Kontakt Berg Advokater for en snak om, hvad prisen er for netop den type handelssituation, du står i!

VOJENS:
Sitemap
Medlem af: