Gældssanering

Hvis du har en stor gæld, som du ingen realistisk mulighed har for at betale, kan du søge om gældssanering.

Der er forskellige betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få gældssanering.
 
Gældssanering opnås ved indsendelse af ansøgning til Skifteretten om afsigelse af gældssaneringskendelse. En sådan kendelse går ud på, at gælden i forhold til kreditorer enten bortfalder eller nedsættes.
 
Der gives typisk gældssanering til personer, der efter konkurs, skilsmisse etc. sidder tilbage med en gæld, som både debitor og de kreditorer, der måtte være, har indset ikke kan tilbagebetales. Formålet med gældssaneringen er at give sådanne mennesker fornyet formulighed for at komme økonomisk på fode igen.
 
Gældssanering er dog ingen let vej ud af gælden.

Kontakt os for en uforpligtende samtale...

VOJENS:
Sitemap
Medlem af: