Offentlig ret

Ad kommunal- og offentligretlige forhold:

Advokat Bjarne Ditlevsen, Berg Advokater, har i mere end 25 år arbejdet med en bred vifte af opgaver inden for den kommunalretlige og offentligretlige sektor.

Herunder med:

  • Oprettelse af en række forskellige samarbejdsaftaler mellem kommuner i flere sektorer
  • Etablering af offentlige selskaber
  • En bred vifte af kontraktudarbejdelser med kommuner og kommunale fællesskaber samt private virksomheder
  • En række udbudsretlige temaer
  • En række problemstillinger inden for affalds- og miljøsektoren
  • Forskelligartede tvister, voldgiftssager og retssager på disse områder
  • Forskelligartede emner relateret til afgiftslovgivningen i affaldssektoren
  • Diverse myndighedsproblemstillinger
  • Udfærdiget et stort antal artikler og juridiske redegørelser om forhold inden for kommunalretten, affaldssektoren, mv.
  • Meget andet.

Kontakt Berg Advokater på tlf.nr. 7454 2156 for yderligere information.

VOJENS:
Sitemap
Medlem af: