RKI-Samarbejde

- Fra skyldner til inkasso til RKI

 

Vi har et godt samarbejde med RKI, tidligere kendt som Ribers. Mange skyldnere betaler allerede, når vi truer med indberetning fra RKI. Er en trussel ikke nok, betyder en registrering, at fremtidig kredit næsten er umulig. Mange skyldnere betaler derfor for at få slettet registreringen. 

RKI har et lukket og et åbent register.

For at kunne registrere i det lukkede register, skal der være fremsendt mindst 3 rykkere til skyldner samt gælden skal udgøre mindst kr. 200,00. Idet vores inkassobrev til skyldner tæller med som 1 rykker, er I kun forpligtet til at sende 2 rykkere til skyldner, forinden sagen overgives til os.

Registrering i RKI's åbne register lader sig kun gøre, hvis skyldner anerkender gældens eksistens og størrelse i form af et indgået forlig, dom eller anden retlig afgørelse i sagen.

Gælden kan registreres i det åbne register, hvis gælden overstiger kr. 1000,00, og i det lukkede register, hvis gælden står her i "venteposition" til det åbne register.

Produktet RKI er en tillægsydelse til Basis Inkasso eller No Cure, No Pay.

Vi foretager:

  • Undersøgelse af skyldner i RKI
  • Registrering af skyldner i RKI
VOJENS:
Sitemap
Medlem af: