Udvidet Inkasso

Hvis standard inkassoprocedure ikke er nok og sagen skal i retten/fogedretten.

 

Sagsbehandling:

Den sædvanlige procedure for BasisInkasso er som nævnt ovenfor­. Opnås der ikke et positivt resultat herved, kan der:

  • Ske evt. personlig inddrivelse ved, at vi møder op hos skyldneren.

  • Udtages stævning/betalingspåkrav og sagen føres til dom. Dette sker dog ikke, hvis der forligger et frivilligt forlig med skyldner. Både dom og frivilligt forlig kan tjene som grundlag for inddrivelse af gælden via fogedretten.

  • Automatisk fortsættelse af sagen i fogedretten, enten med det resultat, at beløbet inddrives, der foretages udlæg, eller at der afgives insolvenserklæring. Hvor udlæg foretages, vurderer vi, om det udlagte skal realiseres, dog under skyldig hensyntagen til omkostningerne herved.

  • Afregnes takstmæssigt samt ske takstmæssig betaling for vore udlæg til retsafgift og fogedretsafgifter, dog naturligvis kun, såfremt det ikke har været muligt at inddrive hele gælden, inklusive påløbne omkostninger, ved skyldneren. Vi sender altid et afslutnings-dokument, hvilket De kan bruge som grundlag for en regnskabsmæssig afskrivning samt momsrefusion, såfremt skyldneren ikke betaler.

VOJENS:
Sitemap
Medlem af: