Overvågning

Vi holder øje med den dårlige betaler for jer – også når sagen er sat i bero! 

 

I har:

  • En sag, der tidligere forgæves har været til inkasso.

  • Et tilgodehavende hos debitor, der ikke er betalt, eller

  • Måske fået oplysninger om, at debitors økonomiske forhold har ændret sig

 

Vi tilbyder:

  • Aftale om overvågning af debitor i indtil 3 år.

  • Skriftlig kontakt til debitor hver 6. måned.

  • Telefonisk kontakt til debitor hver 6. måned.

  • Undersøgelse af debitors forhold, hvis jeres sag har kørt som RKI-sag hos os:          

          - Registrering hos RKI

          - Sletning hos RKI

          - Debitors adresseændringer

          - Dødsfald

 

Alle data hos RKI er verificeret med CVR og CPR registrene.

PRIS: GRATIS overvågning af debitor, hvis debitor ikke betaler noget, alternativt kr. 500,00 for overvågning af debitor med 2 rykkerskrivelser pr. år.

*Ved GRATIS er beregnet provison af indbetalt hovedstol, renter og gebyrer, hvis debitor betaler.

Kontakt os og lad os finde frem til, hvilket produkt, der er bedst for dig!

VOJENS:
Sitemap
Medlem af: