Indriv gammel gæld

Persondataloven tillader, at gæld, der er helt op til 3 år gammel, kan indberettes til RKI. 

Dette betyder, at I kan overlade helt op til 3 år gamle, forfaldne fordringer til os, så at vi kan forsøge at inddrive dem.

I det omfang I har et fundament i sagen (skylderklæring/frivilligt forlig eller dom), skal I blot medsende disse, da forældelse først indtræder efter 10 år.

Vi har ofte stort held med at inddrive gæld i gamle, afskrevne sager. Dette kan skyldes, at debitors økonomiske situation er ændret til det bedre, eller at tidligere forsøg på at inddrive tilgodehavendet måske ikke var forsøgt ihærdigt eller professionelt nok.

Vi tilbyder at kontakte debitor på ny, hvor det hidtil ikke har været muligt at inddrive jeres tilgodehavende, for at gøre disse opmærksomme på gældens fortsatte eksistens og for at inddrive pengene.

Vi kontrollerer gennem RKI, om debitors betalingsevne har forbedret sig. Har den det, tager vi på ny fat i debitor med henblik på inddrivelse.

Find gamle sager frem - det kan betale sig!

VOJENS:
Sitemap
Medlem af: