Generationsskifte

Vi rådgiver om tilrettelæggelse og gennemførelse af generationsskifte af erhvervsvirksomheder.

Ikke to overdragelser fra generation til generation er ens. Generationsskifte finder ikke kun sted i familieforhold, men også i relation til ledende medarbejdere eller i en kombination af begge dele. Vi assisterer i den forbindelse med at analysere, hvem der blandt flere mulige kandidater er bedst egnet til at overtage virksomheden.

Generationsskifte kan også tilrettelægges gennem oprettelse af detaljerede testamenter og familieoverenskomster.

Generationsskifte kan ske ikke blot i familieforhold, men også i relation til ledende medarbejdere eller en kombination heraf.

Et generationsskifte er komplekst. Det skal vurderes, hvem der er bedst egnet til at overtage virksomheden, ligesom virksomhedens prissætning og vilkårene for overdragelsen er centrale forhold i et generationsskifte.

Et godt gennemført generationsskifte kræver omhyggelig forberedelse - herunder tilpasning af virksomhedens kontrakter mv. og udarbejdelse af interne aftaler.

Berg Advokater bistår som rådgiver og sparringspartner i hele processen.

I samarbejde med revisor yder vores advokater den totale rådgivning ved planlægning af et generationsskifte - herunder om

•    valg af juridisk virksomhedsform
•    overdragelse bør ske fuldt ud eller successivt
•    skatte- og afgiftsmæssige forhold
•    kontraktsret og forholdet til kunder og leverandører
•    finansiering af generationsskiftet
•    ejerens eventuelle testamente
•    ophørspension
 
- samt mange andre forhold, der afhænger af den konkrete situation.

Vi bistår naturligvis ligeledes med virksomhedsoverdragelser, som sker til andre end familien og ledende medarbejdere.

VOJENS:
Sitemap
Medlem af: